[./index.html]
[./algemeen.html]
[./vragenlijst1.html]
[./services.html]
[./privacybeleid2.html]
[./privacybeleid1.html]
[./gloeilampen1.html]
[./page_1.html]
[./page_1.html]
[./page_1.html]
[./page_1.html]
[./zon_en_licht.html]
[./lichtverdeling.html]
[./halogeenlampen2.html]
[./lichtplan1.html]
[./page_1.html]
[./page_1.html]
[./sitesverlichting.html]
[./milieu1.html]
[./spaarlampenvragen.html]
[./woordenlijst1.html]
[./archief.html]
[./geschiedenis2.html]
[./galvani.html]
[./edison.html]
[./georg_ohm.html]
[./ampere.html]
[./alessandrovolta.html]
[./tiffanypersoon.html]
[./contact.html]
[./ampere.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Mijn Huis Verlichten                                  mijnhuisverlichten.nl
André-Marie Ampére
André-Marie Ampére
(Poleymieux-au-Mont-d, Or, 22 januari 1775 – Marseille, 10 juni 1836)
was een Frans natuurkundige die algemeen wordt beschouwd als een van de ontdekkers van de elektriciteit.

Ampère werd geboren in een dorp ten noorden van Lyon en studeerde wiskunde en natuurkunde, waarna hij in beide vakken les ging geven aan de Ecole Polytechnique en Collége de France in Parijs. Zoals veel van zijn tijdgenoten was hij ook actief op het gebied van de filosofie.

Hij kwam als eerste tot de conclusie dat elektrische stroom de eigenlijke veroorzaker is van magnetisme. Daarmee was hij een van de grondleggers van de elektrodynamica. De ontdekking van de principes van de telegrafie worden ook op zijn conto geschreven.

Ampère stierf op 61-jarige leeftijd in Marseille. Hij is begraven te Parijs op de Cimetiere de Montmartre.

Naar hem zijn de SI-basiseenheid ampère en de wet van Ampère genoemd. Hij is één van de 72 Fransen wier namen op de Eiffeltoren gegrift staan.

In de natuurkunde is de ampère (met het symbool A) een eenheid van elektrische stroom en is een van de zeven grondeenheden van het SI

De ampère wordt gebruikt om de grootte van een elektrische stroom aan te geven. De ampère is genoemd naar André-Marie Ampère, een van de hoofdontdekkers van het elektromagnetisme.

Definitie

De ampère wordt sinds 1946 als volgt gedefinieerd:
Een ampère is de constante elektrische stroom, die, wanneer deze loopt door twee parallelle geleiders van oneindige lengte en met een verwaarloosbare diameter, op 1 meter van elkaar geplaatst in vacuüm, een lorentzkracht tussen deze geleiders produceert van 2 × 10-7 newton per meter lengte.
Oudere definities van de ampère berustten op het bepalen van de hoeveelheid neergeslagen zilver bij de elektrolyse van zilvernitraat als daar gedurende een bepaalde tijd een stroom van 1 ampère door wordt geleid.

Als de spanning en het verbruik bekend is, is de stroom (A) als volgt te berekenen;
W = E x I of 1000 Watt aangesloten op 230 Volt vraagt een stroom van 4,35 A
Op een groep van 16 A kan maximaal verbruikt worden ca. 3500 W. Het is niet aan te bevelen een groep met de maximale belasting gedurende lange tijd te belasten omdat alle contacten en leidingen dan (overmatig) warm kunnen worden.

16 Ampère is de gebruikelijke waarde die in de woning voorkomt als maximum van een groep. In enkele gevallen komt nog een zekering van 10 A voor slaapkamers voor, men deed dit vroeger als een soort extra veiligheid. Bij 16 A heeft de zekeringhouder een grijze ring en bij 10 A een rode ring. Steeds meer komt de automaat in gebruik. Een losse zekering is dan niet meer nodig en alleen een handeltje overhalen of een knop indrukken is dan voldoende om de spanning er weer op te zetten.
mA komt in de woning voor in bijvoorbeeld dimmers.

 

1 ampère is 1000 mA , 1 mA = 0,001 A

Deze kleinere waarden komen in de elektronica voor en soms in dimmers of afstandbedieningen. Meestal in combinatie met de beveiliging van elektronica.